TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông lão và con quỷ Thấu Hiểu

Ngày xưa, nơi túp lều nhỏ nằm tít sâu trong núi, có một ông lão vót cây làm sạn và muôi xới cơm. Vào một tối mùa thu, ông lão nhóm lửa trong lò, tự nhủ:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan