TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cáo làm cha đỡ đầu

Trong khu rừng nọ, sói cái mới sinh hạ được cậu con trai, nó cho mời cáo đến làm cha đỡ đầu. Mụ nói:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan