TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hắc Bạch Vô Thường

Cũng giống như Ngưu Đầu Mã Diện, trong thần thoại Trung Quốc thường nhắc đến Hắc bạch nhị vị nha sai của Âm ty, nhận nhiệm vụ lên trần bắt và áp giải các linh hồn người chết về phán xử.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan