TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Quả báo của lời nói, hành động đâm thọc ly gián

Xưa có một vị Tỳ kheo tên Kondaahana kể từ khi vị này xuất gia, hễ thầy đi đâu thì sau lưng Thầy cũng có một người phụ nữ đi theo sau, riêng Thầy thì Thầy không biết gì cả, nhưng ai ai cũng đều thấy.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan