TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con ma báo thù

Ngày xưa ở Gia Định có một tên cướp lợi hại bị bắt và kết án tử hình. Trong ngục, hắn ta bảo người nhà đem hậu lễ đến chạy chọt với tên quan án để mong quan cố tìm cách cứu hắn thoát chết.

Hồ Tiểu Muội báo thù

Ngày trước ở phủ Nghi Châu có Dương Gia trang. Trong trang có nhà địa chủ tên là Dương Hưng. Người này ỷ mình lắm tiền mạnh thế, đối với làng xóm thường bắt chẹt bóp nặn, lừa nam ép nữ, không có điều ác nào lão không làm. Dân làng mỗi khi nhắc đến lão lại căm hận nghiến đến đau cả răng, bèn đặt cho lão cái biệt hiệu "Dương lão hổ" (Con hổ họ Dương).

Thần báo thù Vidar

Vidar là con trai của Odin và người khổng lồ Grid. Ông là vị thần của rừng cây, sự báo thù và sự im lặng.

3 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan