TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con trĩ, loài chim quý của việt nam

Thời phong kiến, trĩ là loại chim quý báu được vua chúa Trung Hoa ưa thích, các phái đoàn Việt Nam đi sứ bên Trung Hoa thường dâng con trĩ. Nếu không có chim trĩ còn sống thì dùng lông trĩ mà thay thế. Dắt lông trĩ sau lưng, trên mão là dấu hiệu sang trọng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan