TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông thần nghèo

Ngày xửa ngày xưa, ở nơi nọ, có một gia đình bốn người gồm ông lão, bà lão và vợ chồng cậu con trai chung sống với nhau. Trong gia đình ấy, ai cũng như ai, đều rất lười biếng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan