TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tích Cô Bé Mỏ Than

Cô Bé Mỏ Than vốn là một Cô Bản Cảnh ngự ở đền Mỏ Than, Tuyên Quang. Tích xưa kể lại, thần Kim Quy ngự miền Đông Hải, hay tin Vua Cha và Thánh Mẫu có mỏ quý, bèn rủ Đông Hải Kình Ngư cùng nhau đánh tháo mỏ mang về Nam Hải làm của riêng.

3 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan