TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Xà vương Basilisk

Trong truyền thuyết châu Âu, Basilisk là Xà Vương, vốn là một con mãng xà có thể sống hàng trăm năm và có thể đạt đến kích thước khổng lồ, có thể giết người chỉ qua một cái nhìn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan