TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con sáo và phú trưởng giả

Ngày xưa có một con sáo nói được tiếng người và hiểu được ý người. Từ lâu, sáo làm bạn với một bác nông dân rất nghèo.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan