TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự xuất hiện của loài người

Thần Tefnut & thần Shu ham chơi đến mức thần Ra cũng thất lạc không biết con mình ở đâu. Con mắt ban đầu của Ra, con mắt khởi thuỷ, thắp sáng thế giới và bay qua bầu trời.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan