TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chim sẻ mẹ và bốn con

Chim sẻ đẻ được bốn con nuôi trong tổ của chim én. Khi chim non mới biết bay thì ngày kia có lũ trẻ tinh nghịch trèo lên phá tổ. Bốn con chim non bay tán loạn, may mà chúng bay thoát được.

Con chim vạc và chim rẻ quạt

Một người đàn ông hỏi ông già chăn bò:
- Bác hay cho bò ăn ở đâu?

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan