TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích về con trâu

Ngọc Hoàng, vị vua trên thiên đình từ thuở ban sơ đã tạo nên trái đất và để cho loài người cùng muông thú chung sống cùng nhau.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan