TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vị thần sáng tạo Zurvan Akarana của Ba Tư

Zurvan Akarana, nghĩa là thời gian vô tận, là vị thần cổ đại nhất, vị thần sáng tạo nguyên thủy, cha đẻ của hai anh em Ahura Mazda và Angra Mainyu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan