TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nữ thần biển cả Sedna

Sedna là vị nữ thần được tôn thờ rộng rãi nhất bởi người Inuit (ta quen gọi là người Eskimo). Nàng là nữ thần biển và đồng thời cũng là vị thần cai trị cõi âm.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan