TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mamaragan vị thần sấm sét và bão tố trong thần thoại thổ dân Úc

Mamaragan hay Namarrkon là vị thần của sấm sét và bão tố trong thần thoại thổ dân Úc. Ông cưỡi trên những đám mây và tạo ra tiếng sấm bằng cách đập (rìu) đá vào đầu, khuỷu tay và đầu gối.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan