TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vị anh hùng Wisakedjak tinh quái của các bộ lạc da đỏ Cree

Hay còn được gọi thân thương trong tiếng Anh là Whiskey Jack cho đơn giản. Ông là một vị anh hùng tinh quái của các bộ lạc da đỏ Cree nay sống ở miền đông Canada.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan