TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích cây phướng

Ở các chùa chiền thường có treo một tấm vải dài, viết chữ nho, gọi là ngọn phướng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan