TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bộ râu còi

Đàn ông mỗi người có một bộ râu khác nhau.
Người thì râu rậm, người thì râu còi.

Sự tích đèo Phật tử

Ngày xưa có bốn người đêm ngày đọc kinh niệm phật quyết tu cho thành đạo. Bốn người có bốn họ khác nhau: Hoàng, Trần, Lí, Lắm. Ba người là đàn ông, riêng người họ Lắm là con gái.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan