TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vị thần đầu voi Ganesha

Vị thần đầu voi mình người này có thể coi là một trong những vị thần phổ biến trong dân gian nhất và dường như được coi là vị thần tiêu biểu đại diện khi nhắc đến thần thoại Hindu và hình ảnh của ông có thể được tìm thấy ở bất kể nơi đâu trên đất nước Ấn Độ.Thần Ganesha là tượng trưng của tài trí, hạnh phúc và thành công.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan