TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bachue - nữ thần thủy tổ của người Muisca

Theo truyền thuyết của người Muisca, thuở sơ khai của thế gian, Bachue là một nữ thần rắn sống ở hồ Iguagua. Một ngày kia, nữ thần hóa thành hình người và nổi lên khỏi mặt nước lên bờ sinh sống, tay ôm một đứa bé 3-5 tuổi là con trai của nữ thần.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan