TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tam thần chưởng quản sinh nở và vận mệnh Samshin Halmoni

Samshin Halmoni (三神 할머니) hay Samsin Halmoni hoặc Grandmother Samshin (bà ngoại Samshin), là tam thần chưởng quản sinh nở và vận mệnh trong thần thoại Triều Tiên.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan