TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Nanahuatl

Trong thần thoại Aztec, Nanahuatl hay Nanahuatzin (Hậu tốc "tzin" bày tỏ tính tôn trọng) là vị thần đã hi sinh bản thân để tiếp tục chiếu sáng cho trái đất, nên Nanahuatl thành thần mặt trời.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan