TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Zeus

Lật đổ Ouranos, giành lấy quyền cai quản thế gian, thế nhưng Cronos vẫn chưa yên tâm. Thần vẫn lo sợ số phận mình có ngày sẽ kết thúc như Ouranos, nghĩa là có một ngày nào đó, những đứa con do Cronos này dứt ruột đẻ ra sẽ truất ngôi của bố nó.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan