TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Lono - vị thần của nông nghiệp và canh tác

Một trong 3 vị thần đứng đầu sau khi tách rời được Rangi và Papa để sáng tạo thế giới. Thần Lono là vị thần của nông nghiệp và canh tác, hay còn gọi là vị thần Khoai lang - loại lương thực rất phổ biến ở các đảo Nam Thái Bình Dương.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan