TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Quái điểu Harpy

Quái điểu Harpy là tên gọi chung của những quái thú nữ đầu người mình chim, con của thần biển Thaumas và Oceanid Electra (đều là những vị thần của biển cả), và là chị em của nữ thần cầu vồng Iris.

Thần cầu vồng Ochumare

Ông thần hường phấn nhất trong dàn orisha của người Yoruba là Ochumare, vị thần mang cầu vồng đến sau cơn mưa và ban cho con người nhiều tiền tài và sức khỏe.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan