TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần ánh sáng Mithra

Như đã trình bày trước đó, trước khi tín ngưỡng thờ thần lửa Ahura Mazda, một dạng tôn giáo độc thần thống trị Ba Tư, thì xứ sở Ba Tư từng theo hệ tín ngưỡng đa thần. Thần ánh sáng Mithra là một vị thần quan trọng trong thời kỳ đó.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan