TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Gương vỡ lại lành

Trong lời ca, bài hát thời xưa, người ta thường dùng bốn chữ "Gương vỡ lại lành" để chỉ những trường hợp tái ngộ, giữa đôi tình nhân hoặc vợ chồng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan