TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lang Lại Nhị đại tướng quân và Tân Ngạc Ngư Long

Vùng Hoa Lư (Ninh Bình) có tục thờ rái cá, sau đó tục này lan dần về miền trung và miền nam theo chiều mở rộng của đất nước. Lang Lại Nhị đại tướng quân thực ra chính là tước hiệu của hai con rái cá trong tín ngưỡng ở nhiều địa phương của người Việt xưa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan