TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Địa ngục

Địa ngục là nơi Diêm Vương cai trị và làm việc. Đây là nơi đến của các linh hồn sau khi chết và được Diêm Vương phán xử một cách công bằng về những điều tội lỗi hoặc việc thiện của con người khi còn sống.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan