Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND A.id in(339,675,674,645,1016,1432,1434,1466,1492,1528,1522,1593,1300,1676,1702,1683,1789,1900,2018)  GROUP BY A.id ORDER BY A.ordering ASC
Got error 28 from storage engine
1 : 
Truyện hay về con ngựa

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

19 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan