TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ba pho tượng Phật sống

Năm đó, khi quân Tây Sơn đánh thành Gia Định, chúa Nguyễn Ánh cùng hai vị quan hộ vệ phải bỏ thành mà chạy trốn. Đến làng Tây Sơn Nhì thì trời đã tối, chúa Nguyễn tìm đến một kiểng chùa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan