Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND A.id in(466,724,2094,2117,2123,2164,378,2631,2727,2848,2856,2888,2919,3063,3065,3067,3068,336,3141,3187,3232,3448)  GROUP BY A.id ORDER BY A.ordering ASC
Got error 28 from storage engine
1 : 
Truyện hay về địa ngục

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

22 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan