TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thésée và Pirithoos

Như trên đã kể, Pirithoos cai quản những người Lapithes ở vùng Thessalie. Chàng mưu toan thử sức với Thésée, nhưng rồi quy thuận, xin kết nghĩa anh em, thề trước thần thánh, trời đất, sống chết có nhau.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan