TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Oshun - Nữ thần tình yêu sắc đẹp của Yoruba

Oshun là một vị thần sông quan trọng trong của người Yoruba, là nữ thần của tình yêu, sinh sản, sắc đẹp và dục tính trong thần thoại Yoruba, cũng là nữ thần bảo hộ dòng sông Oshun.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan