TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tai hại của lòng tham

Thời Đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng A Nan đi du hóa tại một vùng quê, Đức Phật đang đi trên đường bỗng Ngài bước đi bên bờ cỏ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan