TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chiếc ấm sành nở hoa

Có một chiếc Ấm Sành sứt quai bị vứt lăn lóc bên vệ đường. Ấm Sành buồn lắm vì chẳng có ai làm bạn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan