TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chiếc Kim Thô

Một hôm có một ả cái kim thô dùng để lược quần áo, tự cho mình là thanh tú lắm, nên cứ tưởng mình là một cái kim khâu. Cô ả bảo các ngón tay đang sắp cầm lấy mình rằng:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan