Truyện Xưa Tích Cũ

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chiếc chìa khóa vàng

Trời mùa đông, tuyết phủ dày khắp mọi nơi. Một chú bé nhà nghèo phải vào rừng sâu để kiếm củi. Củi kiếm được chú chất đầy lên chiếc xe trượt tuyết.

1 mục
Loading...