TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông trạng lấy rùa - Truyện trạng nguyên Giáp Hải

Giáp Hải là một nho sĩ nghèo và rất chăm học. Ngày nọ, qua đò gặp lúc vợ chồng người chèo đò bắt được một con rùa định đem làm thịt.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan