TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Anh chàng họ Đào

Ngày xưa ở huyện Đông Sơn có một anh học trò họ Đào. Anh đẹp trai, học giỏi, chỉ phải một tội là nhà rất nghèo. Thường ngày anh cắp sách sang làng bên cạnh học với một ông đồ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan