TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần của bóng đêm nguyên thủy Kek

Thần Kek hay Keku, Kekui là vị cổ thần của bóng đêm nguyên thủy trong vũ trụ Ogdoad cổ đại của Ai Cập.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan