TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Gayomart và Geush Urvan

Hai sinh vật đầu tiên mà Ahura Mazda tạo ra là con người nguyên thủy Gayomart và con bò nguyên thủy Geush Urvan

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan