TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vị thần sáng thế Rod

Trong thần thoại Slavic, khởi nguyên vũ trụ là hỗn nguyên, là bóng tối, là hư vô. Sau thời gian dài, hình thành nên một quả trứng ở trung tâm vũ trụ. Quả trứng đó tích tụ tinh hoa và chờ ngày nở. Bên trong quả trứng là Rod – vị thần đầu tiên.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan