TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trạng Bùng, ông tổ nghề dệt việt nam

Ở nước ta vào thời Hậu Lê có một danh sĩ lỗi lạc là ông Phùng Khắc Khoan, người thời bấy giờ gọi là "Trạng Bùng".

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan