TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chín vị tu sĩ

Kakiêmông (kakiémon) người gốc Oxaka (osaka), còn trẻ, nhưng khi gia đình sa sút mà lại trơ trọi một mình, nên anh quyết định đến thử thời vận ở đất kinh kỳ Êđô (edo) xem sao. Anh ta là một thanh niên có nghị lực, nên vừa nghĩ đến chuyện ấy là thực hiện ngay.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan