TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vụ kiện châu chấu

Ngày ấy có một con châu chấu mải mê kiếm ăn lạc mất đường về. Tối đến, trời rét lại mưa rơi rả rích, làm cho chấu ta run rẩy. Nó muốn tìm một chỗ ngủ, nhưng bóng đen dày đặc chẳng biết đường nào mà lần.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan