TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Thành Hoàng

Thành hoàng làng (Thành hoàng) là danh từ chung để chỉ vị thần được thờ trong một làng xã Việt Nam. Giống như Táo công và Thổ công, Thành hoàng cai quản đình làng và cả một khu vực làng xã, hoặc thành lũy có đường biên, tức là quyền lực lớn hơn thần Đất, quyết định họa phúc của một làng và thường được thờ ở đình làng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan