TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyện bán cái tủ đứng

Ngày xưa, có một chàng thanh niên mồ côi cha mẹ từ tấm bé, được người làng nuôi cho lớn khôn. Người ta quen gọi chàng là Mồ côi. Mồ côi càng lớn càng làm khỏe, không có ruộng vườn, ngày ngày chàng đem sức đổi lấy hai bữa ăn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan