TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông Tổ làm da ở Việt Nam

Vào thời nhà Mạc (năm 1582) ở làng Trúc Lâm tổng Phan Xá, tỉnh Hải Dương có ông Nguyễn Thới Trung, thuộc phái quan văn, được vua Mạc Đăng Dung cử theo phái đoàn đem lễ vật sang cống hiến ở Yên Kinh.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan